Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a www.magnesmuhely.hu weboldalon történő termékértékesítésre vonatkoznak; a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban mint "Eladó") és a vásárlók (a továbbiakban mint "Vevő") közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.magnesmuhely.hu weboldalon keresztül a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni. A jelen ÁSZF 2013. február 1-től hatályos. A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.


 

Üzemeltető

A Mágnesműhely Webáruház, azaz a www.magnesmuhely.hu weboldal üzemeltetője: Budai Péter e.v.

Adószám: 65965924-1-43

Nyilvántartási szám: 30189285

Telefonszám: (munkanapokon 9-17 óra között)

E-mail cím: magnesmuhelygmail.com

Bankszámlaszám: 16200151-18522725 (MagNet Bank)

 


 

Termékismertető

A Mágnesműhely Webáruház üzemeltetője a www.magnesmuhely.hu oldalon saját kivitelezésű sík dekorhűtőmágneseket forgalmaz. A termékek alapanyaga hajlékony mágnesfólia, nyomdai minőségű fotópapír, valamint felületvédő funkciót betöltő műanyagfólia. Itt megjegyzendő, hogy a mágneses hordozóanyag – egyes internetes lánclevelekben keringő sületlenségekkel ellentétben – egyáltalán nem rákkeltő (elég csak abba belegondolni, hogy a hűtőgépek ajtaja önmagában is erősebb mágneses térerővel rendelkezik, mint a rajta lévő hűtőmágnesek – részletesebb magyarázat itt olvasható).

A megrendelésnél kérjük vegye figyelembe, hogy a webáruházban kapható árucikkek egyedi, kézzel gyártott darabok. Előfordulhat, hogy az ugyanazon cikkszám alatt forgalmazott termékek, bár azonosak, de minimális, nem feltűnő mértékben eltérhetnek egymástól, illetve a webáruházban feltüntetett fotótól. Ezek a kismértékű eltérések nem jelentik az Eladó nem szerződésszerű teljesítését, ez alapján szavatossági igényt, szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembe vételével küldje el.

 


 

Vásárlás a webáruházban

A www.magnesmuhely.hu weboldalon készleten lévő és rendelhető termékek egyaránt szerepelnek. A kapcsolódó szállítási határidőket a szállítási információk menüpont tartalmazza. A termékek webáruházban feltüntetett árai alanyi ÁFA-mentesség jogán nem tartalmaznak általános forgalmi adót. A Vevőnek a termékek weboldalon feltüntetett árán felül szállítási díjat kell fizetnie, mely magában foglalja a csomagolás és a szállítás költségeit. A szállítási díj a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos díjszabásához igazodik. A szállítási díjak a fuvarozó díjszabásának a módosulása esetén változhatnak.

A www.magnesmuhely.hu weboldalon szereplő termékek megrendelése kizárólag elektronikus úton, a webáruházon keresztül lehetséges. Telefonon, e-mailen, vagy levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A webáruházban regisztrált felhasználók és vendégek egyaránt vásárolhatnak. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a Vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre. Ezért kérjük, hogy pontosan töltse ki a szükséges adatokat és mielőtt véglegesítené a megrendelést, figyelmesen olvassa azt át.

A megrendelés kézhezvételét követő 48 órán belül a Vevő által a megrendelésben feltüntetett e-mail címre visszaigazolást küldünk. A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés kódszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben a Vevő rosszul töltötte ki a megrendelést és helytelenül adta meg e-mail címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget az Eladó nem vállal. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vevőhöz, az mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A visszaigazolás kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó e-mailben tájékoztatja a Vevőt a megrendelés feldolgozásáról. Amennyiben a megrendelést az Eladó valamilyen elháríthatatlan ok miatt nem tudja a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés visszaigazolását követő lehető leghamarabbi időpontban e-mailben értesíti a Vevőt.

A megrendelt termékek árát banki átutalással, utánvéttel, illetve 1000 Ft feletti rendelés esetén PayPal rendszeren keresztül lehet kifizetni. Amennyiben a Vevő megrendelésében PayPal, vagy banki átutalásos fizetési módot választott és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő öt munkanapon belül nem kerül kifizetésre (az Eladó PayPal egyenlegén, illetve bankszámláján nem írják jóvá), úgy az Eladó szabadul az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget is tartalmazó számlát az Eladó a termékekkel együtt küldi meg a Vevő részére.

Amennyiben a Vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben, és ebből kifolyólag a kézbesítés lehetetlenné válik, úgy a teljesítés elmaradásáért az Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben az Eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő öt munkanapon belül e-mailben értesíti az érintett Vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a Vevő ezt követően megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre a következő feltételek teljesülése esetén van lehetőség:

Amennyiben:

úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő harminc napon belül az Eladó visszaküldi a már megfizetett vételárat a Vevő részére. Ez esetben az Eladó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a Vevő felé.

 


 

Elállás joga

A jelen ÁSZF alapján a www.magnesmuhely.hu weboldalon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a Vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A nyolc munkanapos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. A Vevőnek tudnia kell igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük vegyék figyelembe a szállítási információk menüpontban írtakat.

A Vevő írásban, az Eladó részére a fenti határidőn belül elküldött nyilatkozatával gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, beleértve a megrendelés kódszámát (rendelési azonosítót), illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból az Eladó nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a Vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a kérdéses termék(ek)et az Eladó részére visszaküldeni. A visszaküldés költségeit a Vevő viseli. Elállás esetén a Vevő a termék(ek)kel együtt a vonatkozó számlát is köteles az Eladó részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb harminc napon belül az Eladó a Vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a Vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a Vevő által visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. Az Eladó jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét. Az Eladó a visszatérítendő összeg után kamatot nem fizet.

 


 

Panaszügyintézés

Panaszaikat írásban, a weboldal kapcsolat menüpontján keresztül, vagy az  üzemeltető jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címére küldött levélben tehetik meg. A panaszok intézéséhez szükség lesz a kérdéses megrendelés minden adatára (beleértve a megrendelés visszaigazolási számát is), hogy a panasz által érintett teljesítést azonosítani lehessen. A beérkezett panaszokat hét munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk.

Amennyiben válaszunkkal nem értenek egyet, úgy felügyeleti szerveinkhez fordulhatnak:

A panaszokra vonatkozó levelezéseket három évig megőrizzük.

Mágnesműhely © 2024
www.magnesmuhely.hu